Budowa basenu zgodnie z prawem budowlanym

Przydomowy basen to w świetle prawa budowlanego obiekt budowlany. Formalności jakie musimy załatwić przed przystąpieniem do jego budowy zależą od powierzchni lustra wody naszego basenu.

Jeśli powierzchnia lustra wody nie będzie przekraczać 50m2 nie musimy uzyskiwać pozwolenia na budowę, nie musimy nawet zgłaszać zamiaru budowy organom administracyjnym.

W przypadku, gdy planujemy budowę większego basenu, którego powierzchnia lustra wody będzie większa niż 50m2 musimy wystąpić o pozwolenie na budowę. Składając wniosek o wydanie pozwolenia będziemy potrzebować 4 egzemplarzy projektu budowlanego oraz oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością. Pozwolenie będzie ważne 3 lata.

Jeżeli rozpoczniemy budowę bez pozwolenia musimy liczyć się z poniesieniem dotkliwych konsekwencji. Urząd może nakazać rozbiórkę basenu, może też wezwać do złożenia dokumentów i wniesienia opłaty legalizacyjnej – czasami bardzo dotkliwej.

Dodaj komentarz